Bra satsning i förskolan, men när kommer resten?

Regeringen presenterade i veckan en satsning på kompetenslyft för förskolelärare. 120 miljoner kr ska användas för kompetensutveckling, så att förskolechefer och lärare blir bättre på att stötta barn som behöver extra stöd.

 

Från RBU är vi glada över att regeringen nu vill satsa på förskolan. Men när kommer motsvarande satsning på resten av skolan? Det finns ett stort behov av individuellt anpassad undervisning utifrån barns behov på ett helt annat sätt än vad som sker idag. Särskilt viktigt är det att titta på situationen för barn med funktionsnedsättning.

 

Nu är det viktigt att denna satsning inte blir ett slag i luften utan att den faktiskt leder till ett bättre stöd i förskolan för barn med funktionsnedsättningar.


Ge rätt stöd till familjer

Återigen skriver DN med stor svart skrift om att barn som misshandlas ökar kraftigt. En stressig vardag, trötthet och vanmakt som gör att man lätt tappar fattningen anges som några av orsakerna till att man slår sina barn. Regeringen har därför tillsatt en utredning för att ta reda på orsakerna. Jag förutsätter att man också tittar på ”våra” familjers vardag.

 

I en artikelserie i Expressen (läs exempelvis här och här) uppmärksammas just nu situationen för familjer som har barn med funktionsnedsättningar. Jag kan inte låta bli att tänka på alla föräldrar som ber om insatser för att orka med sin vardag men får avslag. Som utmattas och bryts ner. Vad händer då? Vem bär då ansvaret?

 

Jag vill inte tro att våra barn utsätts för mer våld eller kränkande behandling än andra barn. Men om vi vet att utmattade föräldrar har en klart större risk att brista i sitt föräldraskap och att föräldrar till barn med funktionsnedsättningar lever under större press än andra föräldrar så borde det vara en allvarlig signal till våra beslutsfattare att kraftigt förbättra det samlade stödet till våra familjer.


RSS 2.0